İnformatie over Bedrijf:

Horizont Electronic C. V.

Adres: De Pas 68
Postcode: 6838 HM Arnhem
Vertegenwoordigd door: Sukru Karaman Hamidreza Shahmirzadi
Contact: Telefoon: 020-8943436
E-mail: gps@volg-systeem.nl

Algemene voorwaarden

Algemene informatie
Een continue en nauwkeurige bepaling van de GPS kunt plaatsen ten gevolge van de noodzakelijke gebruik van goederen en diensten van derden worden niet gegarandeerd. De overdracht van GPS-gegevens via een mobiele telefoon met GPRS en wordt geregeld door de mobiele radio service in kwaliteit en beschikbaarheid. De Horizont elektronic CV heeft geen invloed op de mobiele telefoon en de GPS-satellietnetwerk, alsmede over de beschikbaarheid van het Internet.


1.Aansprakelijkheid
Een onmogelijkheid tot gebruik van de diensten die worden aangeboden als het hangt af van de kwaliteit en de beschikbaarheid van de GSM mobiele telefoon-netwerk, alsmede de beschikbaarheid en de nauwkeurigheid van het GPS-satellietsysteem of het Internet, kan niet worden geclaimd als verplicht of contractbreuk door de Horizont elektronische CV. De nauwkeurigheid, evenals de volledige weergave van de gegevens de horizon elektronische CV is niet aansprakelijk voor dezelfde redenen en in hetzelfde bereik.De SIM-kaart en mobiele en/of een andere netwerk of systeem waarop het product wordt beheerd, verstrekt door een derde partij. Om deze reden, de Horizon electronic CV niet aansprakelijk voor hun functie, de werking, beschikbaarheid, dekking, services of bereik van het cellulaire netwerk of andere netwerk of systeem.


2.Beperking van aansprakelijkheid.
Externe dienstverleners moeten verlenen hun diensten tijdens de looptijd van het contract, zodat de Horizont electronica C.V. een gelijkwaardige vervanging voor de levering van hun dienst beschikbaar zal zijn. Dit door een nodig en uitbreiding (bijvoorbeeld, de tracking apparaten of delen daarvan) kosten ten laste van de klant, tenzij de oorzaak van de schorsing van de diensten niet van de Horizont elektronic CV, te vertegenwoordigen.


3.Contractduur en Beeindiging. Het apparaat zal worden geretourneerd na het verstrijken van de contracttermijn of kennisgeving binnen een termijn van twee weken op de Horizont elektronic CV, de klant van 20 €/ netto (€23.80 / bruto) voor mobiele serviceprovider account uitschakelen.Blijft voorbehouden, de klanten het bewijs dat de Horizont elektronic CV geen of slechts een lagere schade.


4.Betaling
De maandelijkse kosten zijn verschuldigd aan het begin van elke maand. De Horizont elektronische CV behoudt zich het recht in het geval van de schande van een gegeven toestemming door de klanten om welke redenen of in geval van laattijdige betaling of gedeeltelijke betaling door 15.Dag van de maand, voor het blokkeren van toegang tot het Internet platform www.einfache-ortung.de voor de klant, voor zover de klant heeft geen aanspraak ten onrechte de betaling inhouden. Verlies van gegevens tijdens een bepaalde dan gerechtvaardigd de horizon is niet aansprakelijk voor Horizont elektronic CV.


5.Garantie
De garantieperiode begint ten opzichte van ondernemers, rechtspersonen van het openbaar recht en openbare bijzondere landgoederen bij de verkoop datum en de levering of de ingang van de opsporing; ze bedraagt twaalf maanden. In alle andere opzichten het reglement § van de Nr. 3 BGB is geldig voor 438 exp. 1.


6.Gebruik van gegevens en SMS als definitie van forfaitaire term
De gegevensgrootte van het forfaitair bedrag per maand is 10 MB binnen Nederland. Als de limiet van 10 MB wordt overschreden, de Horizont elektronic CV behoudt zich tijdelijk blokkeren van het verkeer. De klant draagt de kosten veroorzaakt door overschrijding van de limiet van 10 MB. De SMS optie (s) bevat SMS per maand 50.

6.a. Optionele add-on pakket Europa optie
Hij is de reikwijdte van de gegevens optie Europa maximaal 1 MB per maand. Overschrijding van de limiet van 1 MB het behoudt zich een tijdelijke blokkering van verkeer de Horizont elektronic CV. De klant draagt de kosten bij overschrijding van de limiet van 1 MB.


7. Bijkomende overeenkomsten, plaats van uitvoering, rechtbank.

7.a. Er wordt van uitgegaan dat deze overeenkomst bevat alle afspraken tussen de partijen zijn aangegaan.

7.b. Het blijft de principal bij vrijheid om te bewijzen dat andere afspraken hebben gemaakt.

7.c. Plaats van nakoming van alle rechten en verplichtingen die uit dit contract voortvloeien is Horizont electronic te Rotterdam.


8. Diversen


Voorts, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.